SOLGT
Tomt B39
Vaset Alpinområde
Beliggenhet

Flott utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet

Utnyttelse

Det kan bygges en hovedhytte på inntil 120 m2 på tomta. I tillegg til hovedhytte, kan det oppføres 2 andre bygg på tomta (garasje, uthus eller anneks). Hvert av disse byggene kan være på inntil 40 m2. Totalt bebygd areal på tomta kan ikke overstige 150 m2.

Maks mønehøyde på hovedhytte: 5,0m
Ingen oppstugu
Maks. bredde på hytta: 8m

Areal

1300 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr 7 000,-

Pris m/infrastruktur

kr 1 000 000,-

Tomteområdet Vaset Alpinområde
B39