SOLGT
Tomt B36
Vaset Alpinområde
Beliggenhet

Flott utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet

Utnyttelse

Det kan bygges en hovedhytte på inntil 150 m2 på tomta. I tillegg til hovedhytte, kan det oppføres 2 andre bygg på tomta (garasje, uthus eller anneks). Hvert av disse byggene kan være på inntil 40 m2. Totalt bebygd areal på tomta kan ikke overstige 210 m2.

Maks mønehøyde på hovedhytte: 5,0m
Maks mønehøyde på oppstugu: 6,1m

Areal

1800 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr 7 000,-

Tomteområdet Vaset Alpinområde
B36