SOLGT
Tomt A3
Vaset Alpinområde
Beliggenhet

Flott utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet

Utnyttelse

It can be built a main cabin of up to 120 m2 on the ground. I tillegg til hovedhytte, kan det oppføres 2 andre bygg på tomta (garasje, uthus eller anneks). Hvert av disse byggene kan være på inntil 40 m2. Totalt bebygd real på tomta kan ikke overstige 150 m2.

Maks mønehøyde på hovedhytte: 5,0m
Ingen oppstugu
Maks. bredde på hytta: 8m

Areal

1300 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr 7 000,-

Tomteområdet Vaset Alpinområde
A3