Tomt A22
Vaset Alpinområde
Beliggenhet

Flott utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet

Utnyttelse

Det kan bygges en hovedhytte på inntil 150 m2 på tomta. I tillegg til hovedhytte, kan det oppføres 2 andre bygg på tomta (garasje, uthus eller anneks). Hvert av disse byggene kan være på inntil 40 m2. Totalt bebygd areal på tomta kan ikke overstige 210 m2.

Areal

1300 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr 7 000,-

Pris m/infrastruktur

kr 800 000,-

Tomteområdet Vaset Alpinområde
A22