SOLGT
Tomt A11
Vaset Alpinområde
Beliggenhet

Flott utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet

Maks mønehøyde på hovedhytte: 5,0m
Maks mønehøyde på oppstugu: 6,1m

Utnyttelse

Det kan bygges en hovedhytte på inntil 120 m2 på tomta. I tillegg til hovedhytte, kan det oppføres 2 andre bygg på tomta (garasje, uthus eller anneks). Hvert av disse byggene kan være på inntil 40 m2. Totalt bebygd areal på tomta kan ikke overstige 150 m2.

Areal

1100 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr 7 000,-

Tomteområdet Vaset Alpinområde
A11