Tomteområde
Vaset Alpinområde
950 moh
Tomteområdet Vaset Alpinområde

Flott utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet. 31 av 34 tomter solgt.

Det kan bygges en hovedhytte på inntil 150 m2 på tomta. I tillegg til hovedhytte, kan det oppføres 2 andre bygg på tomta (garasje, uthus eller anneks). Maksimal utnyttingsgrad er 20,5 % BYA, maksimalt 246 m2. Utendørs opparbeidede biloppstillingsplasser skal regnes med i BYA. En beregner 2 opparbeidede plasser å utgjøre 36m2.

Reguleringsplan for Vaset Alpinområde