SOLGT
Tomt 7
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Utsikt til Jotunheimen, Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttelsesgrad på BYA = 15%. Maksimal mønehøyde over ferdig planlagt terreng: 6,0 m.

Areal

1400 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr. 8.676

Pris m/infrastruktur

kr. 690.000,-

Tomteområdet Øvre Stubbset
7