SOLGT
Tomt 5
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet, Jotunheimen og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttelsesgrad: BYA = 15%. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,0 m.

Areal

1500 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr. 8.633,- pr.år

Pris m/infrastruktur

kr. 700.000,-

Tomteområdet Øvre Stubbset
5