Tomt 20b
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønnsenknippa, Ålfjell, Gilafjellet, Jotunheimen og Vasetvatnet

Utnyttelse

Maksimal utnyttelsesgrad: BYA = 15%

Maksimal mønehøyde over ferdig planlagt terreng: 6,0 m

Areal

980 m2 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

5.470,-

Pris m/infrastruktur

640.000,-

Tomteområdet Øvre Stubbset
22