SOLGT
Tomt 17
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Ålfjell, Gilafjellet, Jotunheimen og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: BYA = 15 %. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,0 m.

Areal

1100 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr. 7.252,-

Pris m/infrastruktur

kr. 640.000,-

Tomteområdet Øvre Stubbset