SOLGT
Tomt 16
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: BYA = 15 %. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,0 m.

Areal

1300 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr. 7.942,-

Pris m/infrastruktur

kr. 700.000,-

Tomteområdet Øvre Stubbset