SOLGT
Tomt 15
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: TU = 15 %. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,0 m.

Areal

1200 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr. 7.597,-

Pris m/infrastruktur

kr. 690.000,-

Tomteområdet Øvre Stubbset