SOLGT
Tomt 10b
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønnsenknippa, Ålfjell, Gilafjellet, Jotunheimen og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttelsesgrad: BYA = 15 %

Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,0 m

Areal

800 m2 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

5.576,- pr. år

Tomteområdet Øvre Stubbset
21