SOLGT
Tomt 10a
Øvre Stubbset
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: BYA = 15 %. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,0 m.

Areal

800 kvadratmeter

Festeavgift pr. år

kr. 5.576,-

Pris m/infrastruktur

Selges med hytte

Tomteområdet Øvre Stubbset
10