SOLGT
Tomt 90
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Gilafjellet, Grønsenknippa, Ålfjell og Vasetvatnet

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 299m2.
Maksimal mønehøyde over ferdig planert tereng: 5,3m

Areal

1999 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 790 000,-

Tomteområdet Båtåne
90