Tomt 89
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Gilafjellet, Grønsenknippa, Ålfjell og Vasetvatnet

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 243m2.
Maksimal mønehøyde over ferdig planert tereng: 5,3m

Areal

1626 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 890 000,-

Tomteområdet Båtåne
89