SOLGT
Tomt 79
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Gilafjellet, Grønsenknippa, Ålfjell og Vasetvatnet

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 283m2.
Maksimal mønehøyde over ferdig planert tereng: 6,1m

Areal

1888 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 790 000,-

Tomteområdet Båtåne
79