SOLGT
Tomt 6
Båtåne
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316 m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 5,3 m.

Areal

2066 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

Solgt

Tomteområdet Båtåne
6