SOLGT
Tomt 5
Båtåne
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Skiheistoppen og Gilafjellet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,1 m.

Areal

1400 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

SOLGT

Tomteområdet Båtåne
5