SOLGT
Tomt 4
Båtåne
VIS I KART
Beliggenhet

Flott utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell og Gilafjellet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316 m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,1 m.

Areal

1383 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

Solgt

Tomteområdet Båtåne