SOLGT
Tomt 2
Båtåne
VIS I KART
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Gilafjellet og Ålfjell.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,1 m.

Areal

1620 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

Solgt

Tomteområdet Båtåne