SOLGT
Tomt 18
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Gilafjellet, Grønsennknippa, Ålfjell og Vasetvatnet (etter skogrydding).

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,1 m.

Areal

1450 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 780 000,-

Tomteområdet Båtåne
18