SOLGT
Tomt 16
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Gilafjellet, Grønsennknippa, Ålfjell og Vasetvatnet (etter skogrydding).

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 5,3 m.

Areal

1600 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 760 000,-

Tomteområdet Båtåne
16