SOLGT
Tomt 15
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet. Grenser mot stort friområde med spor etter jernutvinning i sørøst.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 5,3 m.

Areal

1400 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 730 000,-

Tomteområdet Båtåne
15