SOLGT
Tomt 14
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet (etter skogrydding).

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316 m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 5,3 m.

Areal

1900 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 740 000,-

Tomteområdet Båtåne
14