SOLGT
Tomt 13
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet (etter skogrydding).

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316 m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 5,3 m.

Areal

2300 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 850 000,-

Tomteområdet Båtåne
13