SOLGT
Tomt 10
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet (etter skogrydding).

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316 m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 5,3 m.

Areal

1600 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

SOLGT

Tomteområdet Båtåne