SOLGT
Tomt nr. 1 Båtåne hyttefelt
Tomt 1
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet.

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,1 m.

Areal

1700 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 790 000,-

Tomteområdet Båtåne
1